คายัคพิทักษ์โลก | Feelfree Thailand

คายัคพิทักษ์โลก | Feelfree Thailand

คายัคพิทักษ์โลก | Feelfree Thailand

ไกสิน ศาสนนันทร์ จากนักว่ายน้ำทะเลทางไกล กับความเชื่อที่อยากจะช่วยสร้างสรรค์โลกแห่งทะเลให้ได้ฟื้นฟูธรรมชาติ ควบคู่กับการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน กับมูลนิธิพิทักษ์ชีวิต ในแคมเปญใหม่ของเพื่อนรักนักว่ายน้ำในชื่อ "คายัคพิทักษ์โลก"

Back to blog

Leave a comment