FEELFREE FOLDABLE WASH BASIN รีวิว - ถังน้ำพับได้ แบบพกพา

FEELFREE FOLDABLE WASH BASIN รีวิว - ถังน้ำพับได้ แบบพกพา

FEELFREE FOLDABLE WASH BASIN ถังน้ำพับได้ แบบพกพา

ถังน้ำพับได้ ที่เหมาะสำหรับการเดินทางหรือการใช้ชีวิตแบบ Outdoor ด้วยวัสดุและรูปทรงที่เป็นมิตรต่อการใช้งาน สามารถพับเก็บได้ไม่รบกวนพื้นที่ มีความแข็งแรง ใช้เพื่อบรรจุสิ่งของ หรือ รองรับน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค อเนกประสงค์ในด้านการใช้งาน

 

Back to blog

Leave a comment